Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Yo mama's so short...

yo mama's so short, when she smokes marijuana she can't even get high.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét