Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

And the award for worst seats you paid for goes to this guy. Seen at the Charlotte Checkers game

http://i.imgur.com/TTL1EC5.jpg


0 nhận xét:

Đăng nhận xét