Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

James Franco and Stephen Colbert having a Tolkien showdown. I might have laugh out loud on that one.

http://i.imgur.com/MJyX6zh.jpg


0 nhận xét:

Đăng nhận xét