Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

I'm giving up masturbating for an entire month.

Sorry, bad punctuation.

I'm giving up. Masturbating for an entire month.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét