Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Why couldn't the pickle leave the bar?


Because the door was ajar!0 nhận xét:

Đăng nhận xét