Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

A bIack man walks into a bar...


and his cell mate laughs his ass off.0 nhận xét:

Đăng nhận xét