Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

My neighbor likes to have sex at 5 am. I left her this card.

https://38.media.tumblr.com/72981cc9743a02ccca1288b4526721c6/tumblr_nhbxklAn0T1qa2cyco1_1280.jpg


0 nhận xét:

Đăng nhận xét