Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Did you hear about the midget fortune teller who broke out of prison?


He's a small medium at large.0 nhận xét:

Đăng nhận xét