Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Apple has "air". Amazon has "fire". Google has "earth".

http://i.imgur.com/4GuUkpL.jpg


0 nhận xét:

Đăng nhận xét