Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

So I sent my friend 10 puns hoping that at least one of them would get a laugh out of him.

No pun in ten did.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét