Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

What do you get when you mix a broccoli and a melon?

The saddest vegetable known to man: a melonccoli.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét