Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

What is E.T. Short for?

Because he has small legs.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét