Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

Roses are red,

My screen is blue, I think I deleted system32.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét