Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018

The person who invented knock knock jokes

Should get a nobell prize

0 nhận xét:

Đăng nhận xét