Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

As an Aussie, Americans are always asking me where in Australia there *isn’t* something trying to kill you...

School.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét