Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

I once installed a sky light in my apartment.

Boy were my upstairs neighbors pissed.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét