Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

Viagra now comes in a nasal spray.

It's for dick heads.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét