Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

What do zero and nil have in common?

Absolutely Nothing

0 nhận xét:

Đăng nhận xét