Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

I bought a box of condoms earlier today

The cashier asked if I'd like a bag. I said nah, I'll just turn the lights off.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét