Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

Why can’t a T-Rex clap it’s hands?

Because they are extinct.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét