Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

She was only a whiskey-maker's daughter

but he loved her still.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét