Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

"Do you know how awkward you are?"

"Good, you?"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét