Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

I told my husband I'm pregnant.

He said "Hi Pregnant, I'm Dad!"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét