Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

What do you call a homosexual Frenchman?

A faguette.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét