Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

What does a redneck Buddhist believe in?

Reintarnation.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét