Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017

A sexual predator, a pathological liar, and a racist walk into a bar

The bartender says, “What’ll it be, Mr. President?”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét