Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

What do you call a hot chick in Boston?

A tourist.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét