Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

How many optometrists does it take to screw in a lightbulb?

1 or 2? 2 or 3?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét