Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

What do you call a blonde who dyed herself brunette?

Artificial Intelligence

0 nhận xét:

Đăng nhận xét