Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

What's a gay man's favorite emoji?

:D

Because it puts a D right next to a colon.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét