Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Why don't Jews eat pussy?

It's too close to the gas chamber.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét