Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

If you boil your funny bone, it becomes a laughing stock

That's humerus.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét