Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

The man who invented velcro died.

RIP

0 nhận xét:

Đăng nhận xét