Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

A Buddhist walks up to a hotdog stand


And says, "make me one with everything"0 nhận xét:

Đăng nhận xét