Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

How do you blind an Asian woman?


Put a windshield in front of her.0 nhận xét:

Đăng nhận xét