Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

What's the difference between John Wayne and Jack Daniels?


Jack Daniels is still killing indians.0 nhận xét:

Đăng nhận xét