Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Milk is the fastest liquid on Earth.


It's pasteurized before you even see it.0 nhận xét:

Đăng nhận xét