Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

My job sent me to a sexual harassment seminar last week...


And now, I'm thinking I'm gonna be pretty good at it.0 nhận xét:

Đăng nhận xét