Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Adobe is suing Forever 21 for pirating PhotoshopAdobe is suing Forever 21 for pirating Photoshop

Someone just got caught shoplifting.January 30, 2015 at 10:03AM

via Digg http://ift.tt/1KdO7L2

0 nhận xét:

Đăng nhận xét