Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

A person with an art degree walks into a bar.

They then head behind the counter and start serving drinks.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét