Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Why do sharks live in salt water

Because pepper water makes them sneeze

0 nhận xét:

Đăng nhận xét