Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

There are 10 genders

Because gender is binary.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét