Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

What do you call 5 white guys sitting on a bench?

The NBA

0 nhận xét:

Đăng nhận xét