Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

You could say I'm B.R.O.K.E.

B - Bad

R - At

O - Acronyms

K -

E -

0 nhận xét:

Đăng nhận xét