Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

I got an e-mail saying “At Google Earth, we can even read maps backwards”, and I thought...

“That’s just spam”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét