Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Donald Trump – “I’m not orange!”

“Impeach.”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét