Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

I can sum up 2016 in four words

Two thousand and sixteen

0 nhận xét:

Đăng nhận xét