Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

What's DJ Khaleds favourite number?

11 because it has another 1.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét