Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

The man who invented Velcro has died.

RIP

0 nhận xét:

Đăng nhận xét