Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

What do you call someone who hates brown rice?

Ricist.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét